Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 2 februari 2023

19:30 - 22:35
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
C. Selders
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 30 januari voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Het rondetafelgesprek met de Dorpsraad Zwaagdijk-West zal GEEN doorgang vinden. De dorpsraad heeft aangegeven af te zien van het gesprek.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode februari 2023 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 6. 6

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 7
  RUIMTE - 19:45
 8. 7.1

 9. 8
  SAMENLEVING - 20:05
 10. 8.1

 11. 8.2

  Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een nieuwe regionale omroep. De huidige aanwijzing loopt af per april 2023. De gemeenteraden van de zeven West-Friese gemeenten moeten vóór 3 maart 2023 een advies (voorkeurspartij) via een raadsbesluit doorgeven aan het Commissariaat voor de Media.


  De raad wordt voorgesteld Vereniging Radio Bontekoe voor te dragen aan het Commissariaat van de Media als wettelijke- en voorkeurspartij voor de zendtijdtoewijzing 2023-2027.

 12. 8.3

  Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD HN besloten te stoppen met het GGiD project. Het besluit om te stoppen heeft tot gevolg dat GGD Hollands Noorden de opgebouwde balanswaarde moet afboeken en deze volledig als last in de exploitatie 2022 moet verwerken. Om de financiële positie van de GGD op orde te brengen zijn 3 varianten uitgewerkt, die voorzien in een aanzuivering van de algemene reserve door de deelnemers.


  De raad wordt voorgesteld als zienswijze af te geven dat er wordt ingestemd met het herstel van de financiële positie van de GGD volgens het midden scenario met een voorkeur om de lasten in één keer af te boeken in 2023.

 13. 9
  RAADSBREED - 21:45
 14. 9.1

  De gemeenteraad heeft de driehoek (burgemeester-griffier-gemeentesecretaris) gevraagd om te komen tot een plan van aanpak dat uitvoering geeft aan de adviezen van de quickscan bestuurskracht 2021 waarbij de focus ligt op de samenwerking, verbinding en het eigen functioneren. Het voorliggende plan van aanpak beschrijft welke activiteiten worden ingezet om in 2023 en verder te werken aan het versterken van de verbinding tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.


  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het plan van aanpak Bestuurskracht 2023.

 15. 10
  Sluiting - 22:35