Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Met een informatienota geeft het college uiting aan de actieve informatieplicht.

De brieven die de raad ontvangt, worden op de website gepubliceerd.

De lijst van aangenomen moties uit raadsvergaderingen.

Dit is de lijst van vragen die de raads- en commissieleden stellen aan het college.

Deze Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. Bekijk hier een overzicht van de publicaties zoals de rapporten, jaarverslagen en jaarplannen.

In deze lijst staan de toezeggingen die door een wethouder of burgemeester worden gedaan. De stand van zaken wordt regelmatig geactualiseerd, zodat iedereen kan zien wat de status of planning van de behandeling van de toezegging is.