Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 21 september 2023

20:30 - 21:55
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 11 september voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:35
 5. 4.1

  Het college heeft aangegeven dat voor dit agendapunt geen raadsvoorstel wordt aangeleverd deze cyclus.

 6. 4.2

  Op 31 mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire. Het college heeft de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik. 


  De raad wordt voorgesteld om de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en deze te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

 7. 4.3

  Eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie op grond van de Politiewet het beleidsplan op eenheidsniveau, inclusief de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten, vast. Het ontwerpbeleidsplan is naar alle gemeenten uit de eenheid verzonden. De raadsleden kunnen eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken voorafgaand aan de definitieve vaststelling in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) van 9 november 2023.


  De raad wordt voorgesteld om geen wensen en/of bedenkingen af te geven op het ontwerpbeleid ‘Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)' 2024-2027.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Zorg en veiligheid
 8. 4.4

  Op 26 september 2023 zal de heer M. Pijl geïnstalleerd worden als burgemeester van de gemeente Medemblik. Zijn huidige woonplaats is Westwoud, gemeente Drechterland.  De heer Pijl heeft het voornemen om naar de gemeente Medemblik te verhuizen. Zolang hij echter nog niet in de gemeente staat ingeschreven, moet de gemeenteraad hem ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste. 


  De raad wordt voorgesteld aan burgemeester M. Pijl, ingaande 26 september 2023, ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben voor de maximaal mogelijke duur van één jaar.

 9. 5
  Sluiting - 21:55