Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 23 februari 2023

19:30 - 19:50
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

LET OP!!! Deze vergadering vervalt en wordt vervangen door een raadsvergadering.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  Vaststellen notulen - 19:35
 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode ............., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  SAMENLEVING - 19:50
 9. 9
  RUIMTE - 19:50
 10. 10
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:50
 11. 11
  Sluiting - 19:50