Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 16 januari 2023

20:30 - 22:20
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 9 januari voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Rondetafelgesprek (reservering)
 2. 1
  Opening - 20:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4
  SAMENLEVING - 20:35
 6. 4.1

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rond, het opdrachtgeverschap van en de controle op de GGD vanuit de gemeente Medemblik.
  De raad wordt voorgesteld de conclusies 1 t/m 17 over te nemen en de drie aanbevelingen uit te voeren.

 7. 4.2

  De rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer is voornemens onderzoek te doen naar de uitvoering van het door de gemeenten vastgestelde huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. De rekenkamercommissie heeft daartoe een onderzoeksplan opgesteld. Voordat de rekenkamercommissie tot daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek overgaat, spreekt zij echter graag nog met de raadscommissie over een aantal vraagstukken.

 8. 5
  RAADSBREED - 22:00
 9. 5.1

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging.


  De raad wordt voorgesteld het plan van aanpak 'Implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen 2022-2024 in Noord-Holland Noord' vast te stellen, te besluiten het college de opdracht te geven aan de Regietafel voor de regievoering op het plan van aanpak en zijn inbreng op het kaderstellend document te leveren via de bestaande regionale raadsledenbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023.

 10. 6
  Sluiting - 22:20