Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 16 oktober 2023

20:30 - 22:25
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
C. Selders
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 9 oktober voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Winkelhart Zwaagdijk
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  RUIMTE - 20:35
 5. 4.1

  De verkeersveiligheid en bereikbaarheid rond het winkelcentrum ‘Winkelhart Zwaagdijk’ is niet optimaal. Door de aantrekkingskracht vanuit onze gemeente en de regio naar het winkelcentrum zijn er veel verkeersbewegingen waarop de bestaande infrastructuur niet is voorzien. De verkeersveiligheid is hierdoor afgenomen. Zowel de eigenaar en de ondernemers van het Winkelhart als de dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert en de gemeenteraad dringen er op aan om deze situatie te verbeteren.


  De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het eindbeeld voor een integraal ontwerp toekomstbestendig Winkelhart Zwaagdijk en hier gefaseerd toe te komen.

 6. 5
  BESTUUR & MIDDELEN - 21:20
 7. 5.1

  Dit initiatiefvoorstel beoogt de invoering van een referendumverordening voor de gemeente Medemblik, waarmee een gemeentelijk referendum mogelijk wordt. Het college heeft op grond van artikel 34 lid 2 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Medemblik 2023 wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van dit voorstel.

 8. 5.2

  In juni 2022 is door de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld om het budget voor startersleningen te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de gemeente daar ongeveer twee jaar mee vooruit zou kunnen. Nu blijkt, dat het budget niet toereikend is voor twee jaar. Het aantal toegekende startersleningen groeit. Om de regeling in te kunnen blijven zetten zonder dat het budget binnen afzienbare tijd moet worden aangevuld, is het nodig om de Verordening Starterslening te actualiseren en aan te laten sluiten bij het gemeentelijk en regionaal beleid omtrent betaalbare koop. Om het budget aan te vullen, zal een apart voorstel worden gemaakt.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening Starterslening 2023 vast te stellen en de Verordening Starterslening 2018, 1e wijziging, in te trekken.

 9. 5.3

  In juni 2022 is door de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld om het budget voor startersleningen te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de gemeente daar ongeveer twee jaar mee vooruit zou kunnen. Nu blijkt, dat het budget niet toereikend is voor twee jaar. Het aantal toegekende startersleningen groeit.


  De raad wordt voorgesteld voor het verstrekken van startersleningen € 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

 10. 6
  Sluiting - 22:25