Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

LET OP!! DEZE VERGADERING GAAT NIET DOOR

donderdag 16 maart 2023

19:00 - 20:50
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

LET OP!! DEZE VERGADERING GAAT NIET DOOR!!

Agendapunten

 1. 0

  De Stichting West-Friesland/Opmeer Denkt Mee wenst met de raadscommissie in gesprek te gaan over het onderwerp 'beleidskader zonneparken'.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode april 2023 e.v.., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 6. 6

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 7
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:45
 8. 7.1
  Actualisatie Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019 en Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 - 19:45
 9. 8
  RUIMTE - 20:00
 10. 8.1
  LIOR - 20:00
 11. 8.2
  Aanvragen Voorbereidingskrediet de Zeehoek - 20:30
 12. 9
  Sluiting - 20:50