Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 11 december 2023

20:30 - 22:15
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
T. Berlijn
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 4 december voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  SAMENLEVING - 20:35
 5. 4.3

  Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente is sinds 1 januari 2000 ondergebracht bij o.a. de Stichting Openbaar Onderwijs Present. Stichting Present heeft haar huidige statuten – voor het laatst gewijzigd in 2018 - laten controleren door een extern deskundige. Uit deze controle bleek dat het wenselijk is de statuten op een aantal punten herzien. Om de statuten te kunnen wijzigen heeft de Stichting goedkeuring nodig van de gemeenteraad.  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Present.

 6. 5
  BESTUUR & MIDDELEN - 21:30
 7. 5.1

 8. 5.3

  Op grond van de AVG is de aanwijzing van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht wanneer het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een overheidsinstantie of overheidsorgaan. Binnen de gemeente dienen de burgemeester, de raad en het college ieder een FG aan te stellen, wat wel één en dezelfde persoon kan zijn. Het college heeft op 15 juni 2023 een nieuwe FG aangewezen. De raad wordt gevraagd om met de FG aan te sluiten bij het college van de gemeente Medemblik.

 9. 6
  Sluiting - 22:15