Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 6 februari 2023

20:30 - 22:40
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 30 januari voor 9.00 uur worden ingediend

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  SAMENLEVING - 20:35
 5. 4.1

  Per 1 januari 2024 lopen de huidige overeenkomsten voor de regionaal ingekochte ondersteuning vanuit de Jeugdwet en Wmo af. Deze ondersteuning zalĀ deels per 1 januari 2024 en deels per 1 januari 2025 opnieuw worden aanbesteed. Ter voorbereiding van de nieuwe aanbesteding zijn deze regionale beleidsuitgangspunten opgesteld.


  De raad wordt voorgesteld om de beleidsuitgangspunten voor de inkoop Jeugdhulp en Wmo Westfriesland 2024 en verder vast te stellen.

 6. 5
  RAADSBREED - 21:20
 7. 5.1

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
  Daarnaast is er een verzoek ontvangen voor het uitbrengen van een zienswijze op een begrotingswijziging 2023 van het Westfries Archief.

  Bijlagen

 8. 6
  BESTUUR & MIDDELEN - 22:20
 9. 6.1

  Als inwoners of andere klanten van de gemeente een klacht hebben over een bestuurder of medewerker van de gemeente dan kan er een formele klacht ingediend worden. De klachtenregeling voorziet vervolgens in de procedure om de klacht te behandelen. Door een wijziging in de structuur van de organisatie dient de klachtenregeling gewijzigd te worden.


  De raad wordt voorgesteld de Regeling interne klachtenbehandeling 2023 Medemblik vast te stellen.

 10. 6.2

 11. 7
  Sluiting - 22:40