Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 28 juni 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

LET OP: de vergadering is - i.t.t. wat eerder verwacht werd - DIGITAAL.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3
  Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 - 19:30
 4. 4
  RUIMTE - 19:35
 5. 4.1

  Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.
  In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
 6. 5
  SAMENLEVING - 20:35
 7. 6
  BESTUUR & MIDDELEN - 21:05
 8. 6.1

  De raad wordt voorgesteld de detailhandelsvisie aan te vullen met de mogelijkheid dat transformatie van winkels naar woningen in de Bagijnhof wordt toegestaan en daarmee de  Bagijnhof geen onderdeel meer te laten zijn van het kernwinkelgebied.

 9. 6.2

  De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor een beoogde verbouwing en inrichting op de tweede verdieping van de zuidtoren van het gemeentehuis ten behoeve van verhuur van deze ruimte aan Westfriese netwerkorganisatie voor Inkoop- en Contractmanagement (de Netwerkorganisatie).

 10. 6.3

  De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 75.000,- voor een tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken door het gemeentepersoneel tijdens de coronapandemie in het jaar 2020.

 11. 6.4

  De raad wordt voorgesteld mevrouw P. Nooij aan te wijzen als 2e plaatsvervangend griffier.

 12. 7
  Sluiting - 22:30