Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 29 maart 2021

19:00 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 22 maart 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 0

  In het ‘rondetafelgesprek’ kan een inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie een niet-geagendeerd onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. Dit gesprek is digitaal en kan tot 48 uur voor de vergadering worden aangevraagd bij de griffie. Het vindt om 19.00 uur plaats, voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie en is live of achteraf te bekijken via www.medemblik.nl.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4
  RAADSBREED - 19:35
 6. 4.1

  Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 stemde de raad in met het amendement ‘Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis’. In het amendement staat: “Voordat de geraamde bedragen voor 2021 t/m 2024 worden vrijgegeven, legt het college raadsvoorstellen voor, waarin onderbouwd wordt waar de gereserveerde middelen voor benodigd zijn. De middelen kunnen pas worden ingezet als de raad hiermee heeft ingestemd.


  In dit voorstel, inclusief de bijlagen, geeft het college een nadere onderbouwing voor aanwending van de gereserveerde middelen voor de organisatie en verzoekt de raad derhalve de gereserveerde middelen daarvoor vrij te geven.

 7. 5
  Sluiting - 21:00