Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 11 november 2021

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

De raadscommissie van 11 november vindt in fysieke vorm plaats. Wel zal het dringende advies van het kabinet om de 1,5m afstand in acht te nemen worden opgevolgd. Publiek is welkom maar wordt verzocht om plaats te nemen op de publieke tribune in de hal, waarbij eveneens de 1,5 m. afstand in acht wordt genomen.

Agendapunten

 1. 0

  Aan de hand van een presentatie wil Stichting Ouderennetwerk West-Friesland zich voorstellen. Zij zetten zich in op het gebied van wonen, zorg en welzijn en bespreken graag de kansen en knelpunten die zij zien in de regio.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.


  Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode oktober 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:50
 9. 8.2

  De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2022 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan wet- en regelgeving en jurisprudentie.


  De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rekenvoorbeeld afvalstoffenheffing op website gemeente
 10. 8.3

  Op 10 juni 2021 is het Recycleplan vastgesteld, hiermee wordt per 1 januari 2022 het recycle-tarief ingevoerd. Het vaststellen van het Recycleplan is verwerkt in de Afvalstoffenverordening 2022. Verder heeft de VNG wijzigingen in de modelverordening Afvalstoffenheffing doorgevoerd. Ook deze wijzigingen zijn in de Afvalstoffenverordening 2022 verwerkt.


  De raad wordt verzocht de Afvalstoffenverordening gemeente Medemblik 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vermelding op website gemeente voor afvalrapers en voor aanvragen oranje bak
 11. 9
  Sluiting - 22:30