Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 4 maart 2021

19:00 - 21:55
Locatie

Digitaal

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 1 maart 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 23 februari kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Agendapunten

 1. 0
  RESERVERING: Rondetafelgesprek - 19:00
 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode  maart 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  SAMENLEVING - 19:50
 9. 8.1

  Per maart 2021 zal mevrouw Y. Clee na twee zittingstermijnen aftreden als lid van de raad van toezicht van Allure, stichting voor primair onderwijs. Allure heeft de afgelopen periode sollicitatieprocedures doorlopen om een nieuw lid te werven.


  De raad is op grond van de Wet Primair Onderwijs bevoegd de leden van de raad van toezicht te (her)benoemen. De raad wordt voorgesteld mevrouw M. Beemsterboer met ingang van 1 maart 2021 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Allure.

 10. 8.2

 11. 9
  RAADSBREED - 20:25
 12. 9.1

 13. 9.2

  De fractievoorzitters van BAMM, CU, D66, GroenLinks, PW2010 en PWF hebben in mei 2020 een brief gezonden aan het college waarin zij hun zorgen uiten over de situatie waarin zij als raadsleden hun werk als vertegenwoordigers van de inwoners van Medemblik moeten doen. Dit is uitgewerkt in een tiental aandachtspunten.


  In het presidium is aan het college gevraagd een bespreeknotitie op te stellen naar aanleiding van deze brief.


  De raadscommissie wordt uitgenodigd om over deze notitie in gesprek te gaan met het college.

 14. 10
  Sluiting - 21:55