Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 7 oktober 2021

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 4 oktober voor 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 0

  Mevrouw Schoutsen heeft zich aangemeld om met de raadscommissie in gesprek te gaan over het onderwerp ''5G''.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Inspraak over de kosten voor het vervangen van de brug door een dam met duiker t.b.v. de bewoner aan de Parklaan 9A te Medemblik
 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.


  Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode september-oktober 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).


  De Bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  SAMENLEVING
 9. 8.1

  Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af en zijn de achttien NoordHolland-Noord gemeenten het verwervingstraject gestart voor de inrichting van JeugdzorgPlus in de periode na 2023. In voorliggende transformatievisie stellen wij met elkaar vast hoe wij JeugdzorgPlus zien in NHN, dat een gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen.


  De raad wordt voorgesteld de Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder vast te stellen.

 10. 9
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:20
 11. 9.2

  Alliander is verantwoordelijk voor de vitale energie infrastructuur in onze gemeente. De gemeente Medemblik is aandeelhouder van Alliander. Alliander deed eind mei jl. alle aandeelhouders het verzoek voor kapitaalversterking. Alliander is van plan hiervoor een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen uit te geven onder de aandeelhouders. Het concrete verzoek van Alliander aan de gemeente Medemblik is om voor minimaal € 1.254.000,- te verstrekken.


  De raad wordt voorgesteld deel te nemen in de reverse converteerbare hybride obligatielening van Alliander voor een bedrag van afgerond € 1.254.000,- en de bereidheid uit te spreken om dit bedrag tot maximaal 25% te verhogen, mocht er onvoldoende bereidheid zijn bij de andere aandeelhouders om pro-rata deel te nemen.

 12. 10
  RUIMTE - 21:35
 13. 10.1

  Westfriesland wil in 2040 een energie neutrale regio zijn. De gemeenten stelden deze ambitie vast in het Pact van Westfriesland 7.1. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. In het Pact is afgesproken om deze ambitie samen met regionale bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Dit programma richt zich op de periode 2021-2025. Het bevat een eerste overzicht van activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal Westfriesland.


  De raad wordt voorgesteld het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland vast te stellen.

 14. 10.2

 15. 11
  Sluiting - 22:30