Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 15 november 2021

20:30 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

In tegenstelling tot wat eerder aangegeven is vindt deze vergadering DIGITAAL plaats.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp

 4. 4

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. In de vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober jl. is het initiatief geldig verklaard en nu kunnen vervolgstappen worden genomen, wat betekent dat het initiatief in de commissie kan worden geagendeerd, waar de inhoudelijke besluitvorming door de raad kan worden voorbereid.

 5. 5
  RUIMTE - 21:05
 6. 5.1

  De raad stelde eind 2017 het Programma Duurzaam Medemblik vast. Met een programma wilde de gemeente het duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen. Daarvoor werd het programma opgebouwd uit vijf pijlers: elektriciteit, warmte, grondstoffen, water & groen en mobiliteit. Inmiddels werkte de gemeente een aantal pijlers nader uit in aanvullend beleid. Het programma Duurzaam Medemblik actualiseren we op basis van deze nadere uitwerkingen. Het geactualiseerde programma heet ‘Samen op weg naar een Duurzaam Medemblik’.


  De raad wordt voorgesteld om het Programma ‘Samen op weg naar een Duurzaam Medemblik’ vast te stellen.

 7. 5.2

  Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Medemblik de kaderstellende notitie ‘Kansen voor landgoederen’ vastgesteld. Op basis van dit toetsingskader en het toen geldende provinciale beleid is de pilot voor de ontwikkeling van een landgoed op het perceel Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk Oost gestart. De initiatiefnemer heeft al in november 2017 de formele status van landgoed conform de Natuurschoonwet 1928 op het perceel verkregen. Op basis van de kaderstellende notitie heeft de initiatiefnemer de plannen voor de inrichting van het landgoed verder uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteit- en inrichtingsplan, heeft ter inzage gelegen. Het plan is nu gereed voor de vaststelling door de raad.


  De raad wordt voorgesteld om de reactienota, het beeldkwaliteit- en inrichtingsplan en het bestemmingsplan vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen.

 8. 5.3
  Vaststellen visie Noord-Hollandse IJsselmeerkust - 22:10
 9. 6
  Sluiting - 23:00