Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 14 oktober 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

De vergadering van de raadsbrede commissie van 11 oktober over de begroting wordt voortgezet.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 4
  RAADSBREED - 19:30
 3. 4.4

  In de derde termijn reageren fracties op op elkaars inbreng in de 2e termijn; ruimte voor debat. Per motie/amendement krijgen fracties gelegenheid om hun reactie te geven; bij de afronding kan de fractie die de motie/het amendement heeft voorgesteld aangeven of/welke vervolgstappen gezet worden. Het college is beschikbaar voor een eventuele reactie op aangekondigde moties/amendementen.

 4. 5

  De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiƫle kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.

 5. 6
  Sluiting