Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 8 maart 2021

19:00 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 1 maart 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 23 februari kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  RESERVERING: Ronde tafel - 19:00
 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4
  RUIMTE - 19:35
 6. 4.1

  De raad heeft op 29 oktober 2020 het hernieuwd afwegingskader voor woningbouwinitiatieven vastgesteld. In dat afwegingskader is opgenomen dat uw raad aan de hand van de uit het afwegingskader komende kansrijk geachte woningbouwinitiatieven een woningbouwprogramma vaststelt waarmee het college aan het werk kan gaan.


  De raad wordt voorgesteld het woningbouwprogramma 2021 vast te stellen, een aantal grondexploitaties te openen en daarvoor ook kredieten uit te trekken.

 7. 4.2

  Na voorbereiding is er nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe AH supermarkt aan de Ganker te Nibbixwoud.


  De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan
  de Ganker 3a in Nibbixwoud zoals deze in de omgevingsvergunning is aangevraagd.

 8. 4.4

  De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissie vervallen van rechtswege met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-1-2022). De gemeenteraad dient vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een nieuwe gemeentelijke adviescommissie (hierna: commissie) in te stellen. Dit gebeurt door het vaststellen van deze verordening.


  De raad wordt voorgesteld de “Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik 2022” vast te stellen

 9. 4.5

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden niet opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan. Deze regels worden tot aan de vaststelling van het definitieve Omgevingsplan opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Dit gebeurt in tranches.


  De raad wordt voorgesteld de VFL 1ste tranche vast te stellen, een aantal verordeningen die volledig opgaan in de VFL in te trekken en een tweetal verordeningen die gedeeltelijk opgaan in de VFL (gewijzigd) vast te stellen.

 10. 5
  BESTUUR & MIDDELEN - 22:10
 11. 5.1

  Door diverse ontwikkelingen bij het CAW is vorig jaar de gemeenschappelijke regeling (GR) gewijzigd. Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 de uitkomst van het Toekomstonderzoek CAW aan de deelnemers voorgelegd met het advies:
  1. een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC;
  2. het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”.
  De deelnemende gemeenten hebben unaniem met dit advies ingestemd.


  De raad wordt nu voorgesteld  als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling CAW en  het college toestemming te verlenen akkoord te gaan met de wijziging van de  gemeenschappelijke regeling CAW naar Afvalbeheer Westfriesland 2020.

 12. 6
  Sluiting - 22:30