Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 1 februari 2021

19:00 - 21:05
Locatie

Digitaal

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 25 januari 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 19 januari 2021 kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 3
  Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 - 19:30
 4. 4
  RAADSBREED - 19:35
 5. 4.1

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota

  Bijlagen

 6. 5
  BESTUUR & MIDDELEN
 7. 5.1

  Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de 1e wijziging begroting 2021 van de GGD aangeboden voor zienswijze van de raad.


  De raad wordt voorgesteld het college op te dragen de volgende zienswijze in te brengen:
  - Ondersteuning van het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
  - Verzoeken met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
  - Verzoeken de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
  - Verzoeken de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

 8. 6
  Sluiting - 21:05