Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 12 mei 2022

19:30 - 20:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Brief aan Stichting Stadsraad Medemblik over diverse onderwerpen (DOC-22-508365)
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  De huidige overeenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. loopt per 31 oktober 2022 af. Blijkens artikel 2 lid 1 van de Verordening op de Auditcommissie Medemblik 2013 is de auditcommissie belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad aangaande de benoeming van de accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet. De gemeente Medemblik wil thans een overeenkomst afsluiten voor de dienst ‘Accountantscontrole gemeente Medemblik’ voor de boekjaren 2022 t/m 2025 met één opdrachtnemer, met optie tot verlenging van tweemaal één jaar.


  De raad wordt voorgesteld BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de raad van de gemeente Medemblik voor de boekjaren 2022-2025, met optie tot verlenging van tweemaal één jaar.

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 10. D
  ALGEMEEN - 19:40
 11. D.1

 12. D.2
  Sluiting - 20:10