Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begroting

donderdag 10 november 2022

10:30 - 19:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening/moment stilte - 10:30
 2. 2
  Loting volgorde stemming - 10:31
 3. 3

 4. 4.a
  Algemene beschouwingen en debat - 10:35
 5. 4.a.1

  Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 8x5 minuten;
  zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste oppositiepartij, grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, etc.).

 6. 4.a.2

  Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje).
  Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.

 7. 4.a.3
  Pauze/lunch - 12:00
 8. 4.a.4

  Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)

 9. 4.b.1

  Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut)

 10. 4.b.2
  BERAADSLAGINGEN - 14:10
 11. 4.b.2a

  Reacties fracties op ingediende moties en amendementen incl. vragen aan college; 5 minuten per fractie

 12. 4.b.2b
  Schorsing - 14:50
 13. 4.b.2c

  Reactie college + gelegenheid om vragen te stellen aan het college

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Amendement “Begrenzing uitgaven Sociaal Domein
  Amendement Begrenzing uitgaven Sociaal Domein
  Motie Invoering heffing verblijfsbelasting
  Motie Medembliks Isolatie Fonds
 14. 4.b.2d

  De voorzitter doet na de opening van deze termijn een voorstel over de amendementen/moties waarvoor hij een 2e termijn nodig acht; hij formuleert daarbij de bespreekpunten. Indien een raadslid een aanvulling wenst, formuleert hij/zij daarbij de bespreekpunten.

 15. 4.b.2e
  Schorsing - 17:15
 16. 4.b.2f

  De portefeuillehouder financiën krijgt het woord om te wijzen op evt. problemen w.b. het sluitend krijgen van de begroting.

 17. 4.b.2g

  Na deze schorsing wordt aangegeven of/welke tekstwijzigingen en intrekking amendementen en moties men wenst.

 18. 4.c
  STEMMING - 18:00
 19. 5

  De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.

 20. 6

 21. 7
  Sluiting - 19:00