Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Installatieraad

woensdag 30 maart 2022

19:30 - 20:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De raad staat in het teken van be√ędiging van raadsleden, benoeming commissieleden en overige benoemingen. Vrienden, familie, inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 01
  Opening/moment stilte - 19:30
 2. 02

  De raad heeft op 24 maart een besluit genomen over de toelating van benoemde raadsleden tot de gemeenteraad. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in handen van de voorzitter, de eed dan wel de verklaring en belofte af.

 3. 03
  Loting volgorde stemming - 19:45
 4. 04

 5. 05

  Bij de start van een nieuwe raadsperiode worden commissievoorzitters (en plaatsvervangers) door en uit de raad gekozen. Alle fracties zijn in de gelegenheid gesteld om raadsleden voor te dragen. Benoeming van de (plvv) voorzitters in deze raadsvergadering maakt het mogelijk dat de commissie tijdig beschikt over een (plvv) voorzitter.

 6. 06

  De fracties die zitting hebben in de raad hebben commissieleden voorgedragen voor benoeming in de raadscommissies. Deze commissies bereiden de besluitvorming in de raad voor. Besluitvorming in deze raadsvergadering maakt het mogelijk dat de commissie die vanaf 4 april start met haar werk bemenst is.

 7. 07

  De Verordening op de auditcommissie Medemblik 2013 bepaalt dat de auditcommissie bestaat uit vijf leden die door de raad op voordracht van de fracties worden benoemd. Na de verkiezingen worden door de raad (in nieuwe samenstelling) de leden van de auditcommissie voor de komende raadsperiode benoemd.

 8. 08

  Het Reglement van orde voor de raad schrijft voor dat voorafgaand aan de benoeming van wethouders een onderzoekscommissie van drie leden wordt ingesteld. De commissie adviseert over de benoembaarheid van de voorgedragen wethouder aan de hand van door de kandidaat wethouder te verstrekken documenten en informatie.

 9. 09

  De voorzitter van de grootste fractie in de raad (Hart voor Medemblik) informeert de raad mondeling over het coalitieproces.

 10. 10
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 20:45
 11. 11
  Sluiting - 20:45