Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 april 2022

19:30 - 20:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1957 Ledenbrief VNG over ventilatie in schoolgebouwen)
  Ingekomen stuk div. bewoners over zorgen Meerlaan (DOC-22-508395)
  Toezegging gesprek portefeuillehouder Verkeer omwonenden in Opperdoes
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:40
 8. B.1

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend voor de versnelde uitvoering van woningbouwplan De Commandeur in Wognum. De raad heeft in zijn vergadering van 10 maart geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig verklaard. Het initiatief is voorgelegd aan de raadscommissie en nu wordt een afdoeningsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 10. C.1

  De nota Activabeleid van onze gemeente heeft u eind 2016 vastgesteld. In deze nota is ons beleid vastgelegd op het gebied van investeringen en afschrijvingen. Door vernieuwingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2019 alsmede de notitie Materiële Vaste Activa uit 2020 van de commissie BBV herzien we onze laatste nota  Activabeleid 2017. De belangrijkste wijziging is dat voor het aanleggen van een onderhoudsvoorziening voor achterstallig onderhoud met ingang van de begroting 2021 de regels  zijn aangescherpt.


  Op bepaalde punten is er sprake van beleidsvrijheid voor een gemeente. In de nota ziet u in hoofdstuk 2 een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen of aanvullingen na vaststelling van de vorige nota.

 11. D
  ALGEMEEN - 20:15
 12. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. MORGEN! en CU vereenvoudig regels woningbouw/-splitsing mbt parkeerplaatsen
  Motie VVD (aangenomen) Tijdelijke uitvliegroute Lelystad Airport OUT-10A
 13. D.2
  Sluiting - 20:45