Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 september 2021

19:30 - 20:40
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De vergadering vindt FYSIEK plaats.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1783 Buurtcomité Westereiland-Oost, Parkeerbeleid (DOC-21-432395)
  Ingekomen stuk 1795 (DOC-21-439043) Brief Sportver. Spartanen en Westfriesland SEW, Zaalcapaciteit
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN
 8. B.1

  Voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten werken de Westfriese gemeenten samen in de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. WerkSaam heeft een nieuw beleidsplan opgesteld: ‘Meedoen telt!’, Beleidsplan 2022-2025. Voorafgaand hieraan heeft WerkSaam input opgehaald bij alle zeven gemeenteraden. Voordat het algemeen bestuur van WerkSaam dit beleidsplan vaststelt, wordt het beleidsplan voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.


  De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan 2022-2025 van WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt!’.

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN
 10. C.1

  Deze beleidsnota is een vervolg op de kadernotitie biodiversiteit uit 2013. Deze nota geeft de huidige stand van zaken weer in de gemeente ten aanzien van de biodiversiteit. Er worden kaders meegegeven om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten. Daartoe wil de gemeente burgerparticipatie bevorderen en de samenwerking aangaan met diverse partners.


  De raad wordt voorgesteld om de kaders uit de beleidsnota biodiversiteit vast te stellen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Wees een goede buurman
 11. D
  ALGEMEEN
 12. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Benutten overschot 10 mln. van Westfrisiaweg

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie (ingetrokken) Opvang evacues uit Afghanistan
 13. D.2
  Sluiting