Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begrotingsraad

donderdag 4 november 2021

10:30 - 18:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening/moment stilte - 10:30
 2. 2
  Loting volgorde stemming - 10:31
 3. 3

 4. 4

  In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2022 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie CU en Morgen! Inkomenstoets op huishoudelijke hulp
  Motie D66 LTA alleen met solide basis
  Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein
 5. 4.a
  Algemene beschouwingen en debat - 10:35
 6. 4.a.1

  In de algemene beschouwingen m.b.t. de begroting geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.).
  De fractievoorzitters spreken vanaf het spreekgestoelte (maximaal 5 minuten per fractie, 11x5 minuten; zonder interrupties).

 7. 4.a.2

  Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd  op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje).
  Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.

 8. 4.a.3
  Pauze - 12:30
 9. 4.a.4

  Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon).

 10. 4.b
  Raadsvoorstel programmabegroting - 13:45
 11. 4.b.1

  Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut).

 12. 4.b.2

  14.10 - 15.05 uur: Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen incl. vragen aan college; 5 minuten per fractie.
  15.05 - 15.15 uur: Schorsing
  15.15 - 16.15 uur: Reactie college

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Amendement Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk, bijlage N
  Motie Deregulering, bijlage CC
  Motie Onderweg naar morgen, bijlage L)
  Motie Onderzoek gedeeltelijk verkoop van het gemeentelijk vastgoed, bijlage AA
  Motie Onderzoek gedeeltelijk verkoop van het gemeentelijk vastgoed, bijlage AA
  Motie zorgcowboys, bijlage W
 13. 4.b.3

  16.15 - 17.15: beraadslagingen 2e termijn
  17.15 - 17.30: schorsing
  17.30 - 17.40: tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties

 14. 4.b.4
  Stemming - 17:40
 15. 5

  De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.

 16. 6
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 18:30
 17. 7
  Sluiting - 18:30