Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 20 mei 2021

19:00 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:00
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:00
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:01
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De Commandeur Wognum
  Ledenbrief VNG Beleid op aanjaagteam Digitale toegankelijkheid jaar 2021
 6. A.5

 7. A.6

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie Uniform systeem van publicatie verkiezingsuitslagen
 8. A.6.A

 9. A.6.B

 10. A.6.C

 11. A.6.D

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. CDA Uniform systeem van publicatie verkiezingsuitslagen
 12. B
  HAMERSTUKKEN - 19:50
 13. B.1

  Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoscan van het grondbedrijf verzorgd. De rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties (grexen) met een toelichting daarop, een overzicht van de risico’s en een verkeerslichtrapportage waarin de financiële status van de grexen in één oogopslag te zien zijn.


  De raad wordt voorgesteld de risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2020 vast te stellen.

 14. B.3

  Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Deze verantwoording betreft het jaar 2020.


  De raad wordt voorgesteld om de Verantwoording fractieondersteuning gemeente Medemblik 2020 vast te stellen.

 15. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:55
 16. C.1

  Op 20 mei neemt de raad een besluit over de Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord. Hierin doet de energieregio het Rijk een bod hoeveel duurzame energie opgewekt wordt in NHN tot 2030. Onderdeel van de energieregio vormt de deelregio Westfriesland. Dit voorstel is in regionaal, zowel op Wesfries als op NHN-niveau, voorbereid.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Regionale Energiestrategie 1.0 NHN
 17. C.1.E

 18. C.1.F

 19. C.1.G

 20. C.1.H

 21. C.1.I

 22. C.1.J

 23. C.1.K

 24. C.1.L

 25. C.1.M

 26. C.1.N

 27. C.2

  Op 6 juni 2019 besloot de raad medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van vier verschillende principeverzoeken voor het realiseren van een zonnepark. Deze aanvraag omgevingsvergunning behoort tot één van deze principeverzoeken.


  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op het perceel Zwaagdijk 141 in Zwaagdijk-Oost.

  Bijlagen

 28. C.2.O

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie GroenLinks Verantwoord produceren van zonnepanelen
 29. C.2.P

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie D66 (aangenomen) Participatieniveau zonneweide Zwaagdijk Oost
 30. C.3

  Op 6 juni 2019 besloot de raad medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van vier verschillende principeverzoeken voor het realiseren van een zonnepark. Deze aanvraag omgevingsvergunning behoort tot één van deze principeverzoeken.
  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark aan de Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West.

  Bijlagen

 31. C.3.Q

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie D66 Participatieniveau zonneweide Zwaagdijk West
 32. D
  ALGEMEEN - 21:40
 33. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 21:40
 34. D.1.R

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. PvdA Oproep van VNG kwijtschelden gemeentelijke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire
 35. D.1.S

 36. D.1.T

 37. D.2
  Sluiting - 22:30