Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 22 februari 2023

19:30 - 20:35
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Mosch (plv. voorzitter raad)
Toelichting

Bij deze vergadering zullen de Commissaris van de Koning en plv. kabinetschef aanwezig zijn.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening/moment stilte - 19:30
 2. 2
  Loting volgorde stemming - 19:32
 3. 3

 4. 4

  De gemeente Medemblik is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Nadat duidelijk werd dat burgemeester Frank Streng om gezondheidsredenen een derde termijn als burgemeester uitsluit, zijn stappen gezet om de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester te kunnen starten. Om duidelijk aan te geven wie als nieuwe burgemeester het beste past in de gemeente Medemblik, wordt de gemeenteraad een voorstel gedaan voor een profielschets voor de burgemeester. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medewerkers  van de gemeente hebben tot 1 maart gelegenheid om via een enquête aan te geven wat hun wensen zijn wat betreft de nieuwe burgemeester. De resultaten daarvan worden meegenomen in het vervolg van de procedure en de te houden gesprekken met kandidaten.
  Naar verwachting is het sollicitatieproces voor de zomer afgerond, waarna de nieuwe burgemeester kan starten.
  Om de procedure die leidt tot de benoeming van de nieuwe burgemeester te kunnen starten, wordt aan uw raad het volgende voorgesteld:
  - de profielschets vaststellen
  - de verordening Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Medemblik 2023 vaststellen
  - raadsleden en adviseurs benoemen in de Vertrouwenscommissie, die als taak heeft:

  • de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden of
  • een klankbordgesprek te houden met de burgemeester
 5. 5
  Sluiting - 20:35