Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 16 februari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN
 2. A.1
  Opening/moment stilte
 3. A.2
  Loting volgorde stemming
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aanbieding rapport "Als de overheid niet thuis geeft"
  Aanwijzing publieke lokale omroep
  Aanwijzing regionale zendmachtiging 2023-2027
  Beantwoording schrijven aanpassingen verkeersborden rotonde Nieuweweg en Oosteinderweg
  Beleid op ontwikkelingen brandweer VRNHN jaar 2022
  Beleidskader voor duurzame energieopwekking
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Brief Eerste Kamer - Extern voorzitterschap
  brief Nationale Ombudsman start participatie onderzoek
  Kompas, samen investeren in jeugd en gezin
  Lbr. 23/001 - Informatiepunten digitale overheid
  Lbr. 23/002 - CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
  Lbr. 23/003 - Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
  Ontruiming Opperdoes
  Opperdoes
  Verkeer in Twisk
 6. A.5
  Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d.
 7. B
  HAMERSTUKKEN
 8. C
  BESPREEKSTUKKEN
 9. D
  ALGEMEEN
 10. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 11. D.2
  Sluiting