Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begroting

donderdag 9 november 2023

10:30 - 19:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening/moment stilte - 10:30
 2. 2
  Loting volgorde stemming - 10:32
 3. 3

 4. 4
  Begroting 2024 - 10:35
 5. 4.a
  Algemene beschouwingen en debat - 10:35
 6. 4.a.1

  • 10.35 – 11.15 uur: Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 8x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste oppositiepartij, grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, etc.).
 7. 4.a.2

  • 11.15 – 12.30 uur Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal 3 minuten). Raadsleden die willen reageren, kunnen dat doen na deze 3 minuten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de interruptiemicrofoon. Per spreker wordt een debat van maximaal 5 minuten toegestaan; de volgorde van sprekers bij de interruptiemicrofoon geldt.
 8. 4.a.3
  Pauze/lunch - 12:30
 9. 4.a.4

  Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)

 10. 4.b

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Mondelinge motie HvM waardering
  Motie CDA ZZWW
  Motie D66 Kansrijke locaties flexwoningen
  Motie GB Trek onkruid naar B-niveau
  Motie HvM Geld reserveren voor het zwembad in Wervershoof, de tweede sporthal in Wognum en het Dorpshuis in Abbekerk
  Motie HvM Neem de preventie en curatie van schuldenproblematiek onder ondernemers nadrukkelijk mee in de geplande evaluatie van onze schuldhulpverlening
  Motie HvM Ontwikkeling van wijktuinen en groenparticipatie in de gemeente Medemblik
  Motie HvM Verbeter de communicatie met betrekking tot de Fixi-meldingen
  Motie Morgen! Trends in de begroting en punten kadernota
  Motie VVD Betaalbaarheid koopwoningen jongeren
  Motie VVD Bouwen zonder drempels
  Motie VVD De brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie Jeugdboa's
  Motie kansrijke locaties flexwoningen
  Motie Vandalisme keihard aanpakken!
 11. 4.b.1

  Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut)

 12. 4.b.2
  BERAADSLAGINGEN - 13:55
 13. 4.b.2a

  Reacties fracties op ingediende moties en amendementen incl. vragen aan college; 8 minuten per fractie

 14. 4.b.2b
  Schorsing - 15:00
 15. 4.b.2c

  Reactie college + gelegenheid om vragen te stellen aan het college; beantwoording vragen door het college

 16. 4.b.2d

  De voorzitter doet na de opening van deze termijn een voorstel over de amendementen/moties waarvoor hij een 2e termijn nodig acht; hij formuleert daarbij de bespreekpunten. 
  Indien een raadslid een aanvulling wenst, formuleert hij/zij daarbij de bespreekpunten.

 17. 4.b.2e
  Schorsing - 17:15
 18. 4.b.2f

  De portefeuillehouder financiën krijgt het woord om te wijzen op evt. problemen w.b. het sluitend krijgen van de begroting.

 19. 4.b.2g

  Na deze schorsing wordt aangegeven of/welke tekstwijzigingen en intrekking amendementen en moties men wenst.

 20. 4.b.2h

  Tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties

 21. 4.c
  STEMMING - 18:00
 22. 5

  De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie CDA Special Olympics Nationale Spelen
 23. 6
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 19:00
 24. 7
  Sluiting - 19:00