Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN
 2. A.1
  Opening/moment stilte
 3. A.2
  Loting volgorde stemming
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aanzet tot een kaderstellend besluit inzake wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in Noord-Holland Noord
  Adhesiebetuiging Behoud herten in Park Merwestein
  Beantwoording schrijven tewaterlaatplaats Oostwoud
  Beleid op Voorjaarsnota 2023
  DoeMee Aanbieding-onderzoeksopzet-Klachtenafhandeling briefopzet Medemblik
  Interbestuurlijk programma versterking VTH
  Klacht groenbeheer
  Lbr. 23/022 - Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG
  Start van de ruimtelijke procedure voor de inpassing van een nieuwe 380kV-verbinding naar Noord-Holland Noord
  verkeerssituatie rondom winkelhart Zwaagdijk
  Zorgzame samenleving is thema van Dorpsvernieuwingsprijs 2023
 6. A.5
  Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d.
 7. B
  HAMERSTUKKEN
 8. C
  BESPREEKSTUKKEN
 9. D
  ALGEMEEN
 10. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 11. D.2
  Sluiting