Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 1 juli 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
R. Paarlberg
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 24 juni voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:00
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 5. 5
  RAADSBREED - 20:15
 6. 5.2

  In de financiƫle verordening ligt vast dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiƫle afwijkingen worden geconstateerd in de programmabegroting. Deze Lentenota 2024 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

 7. 5.3

  De Kaderbrief is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kaderbrief maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment.


  De raad wordt voorgesteld de kaderbrief 2025 vast te stellen.

 8. 6
  Sluiting - 22:30