Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 5 februari 2024

20:30 - 21:50
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 29 januari voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 5. 5
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:45
 6. 5.1

  De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven. Voorts wordt de raad voorgesteld het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027, Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en het Dekkingsplan 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen..

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Inbrengen commitment verklaring postcommandanten Medemblik
 7. 5.2

  ​Door een wijziging in de Gemeentewet zijn de regels voor geheimhouding op informatie gewijzigd. Er is onder andere geregeld dat de gemeenteraad bepaalt wie kennis mag nemen van geheime informatie, vanaf het moment dat een bestuursorgaan deze geheime informatie naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze regeling kan tot onbedoeld effect hebben dat het college en/of de burgemeester niet adequaat kan reageren op situaties betreffende de dagelijkse gang van zaken, waardoor de gemeente kansen mist of externe partijen worden benadeeld. Met deze machtiging kan het college en/of de burgemeester de informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken die onder geheimhouding is verstrekt aan de gemeenteraad alsnog, onder geheimhouding, direct aan anderen verstrekken.

 8. 6
  Sluiting - 21:50