Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 19 september 2024

20:30 - 21:35
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 9 september voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Rondetafelgesprek (reservering) - 20:30
 2. 1
  Opening - 20:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 6. 5
  SAMENLEVING - 20:45
 7. 5.1

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend door burgers die een pumptrack willen realiseren aan het Wilgenpad te Medemblik. De raad heeft in zijn vergadering van 11 juli geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig verklaard. Het initiatief wordt daarom voorgelegd aan de raadscommissie zodat de inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.

 8. 5.2
  Actualisatie van Cultuurnota (2024-2028) - 21:05
 9. 6
  BESTUUR & MIDDELEN - 21:25
 10. 6.1
  Actualisatie Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Medemblik 2019 - 21:25
 11. 7
  Sluiting - 21:35