Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 16 mei 2019

19:30 - 22:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 05. Vanaf ag.pt. 06 vergaderen de commissies afzonderlijk.
De aangegeven tijden zijn richttijden.


LET OP! Op maandag 20 mei is vanaf 19:30 uur een tweede vergadering van de commissie Ruimte. Kijkt u bij die vergadering als u hier punten mist!

Agendapunten

 1. 01
  Opening - 19:30
 2. 02

 3. 03

 4. 04

  In januari is een bespreeknotitie in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als doel om het vergadermodel te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft gereageerd op dit initiatiefvoorstel. Deze reactie kan bij de besluitvorming worden betrokken.

 5. 05

  Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval heeft dhr. Van Keulen een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Toekomst gemeente Medemblik en legt hij een aantal vragen aan de commissie voor.

 6. 05.a
  PAUZE - 21:00
 7. 06
  Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 6 - 21:15
 8. 07

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.

 9. 08.a

  Raads- en commissieleden kunnen de besluitenlijst op afspraak inzien bij de griffier.

 10. 09

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 11. 10

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 12. 12

 13. 13

  Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2018 gevoegd.

 14. 14
  Sluiting (LET OP! op maandag 20 mei is er ook een commissie Ruimte.) - 22:45