Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 7 februari 2019

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker en J. Stam
Toelichting

De commissies Bestuur & Middelen, Samenleving en Ruimte vergaderen gezamenlijk gezien het beperkte aantal onderwerpen. De agenda's voor de commissies zijn identiek.

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening - 19:30
 3. A.3
  Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022 - 19:32
 4. A.4.1

 5. A.4.2

 6. A.4.3

 7. B
  RAADSBREED - 20:10
 8. B.1

 9. B.1.a
  (PAUZE) - 20:45
 10. B.2

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad.
  De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
  Het college legt de raad een voorstel voor de zienswijze voor.

  Bijlagen

 11. C
  RUIMTE - 21:40
 12. C.1

  Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met mogelijke archeologische vondsten in dat gebied. Op basis van historische gegevens is bekend waar er een grotere kans is om archeologische vondsten te doen. Die kans is vertaald in de archeologische beleidskaart. De raad wordt voorgesteld om de kaart te gebruiken om te bepalen of en hoeveel rekening een aanvrager moet houden met archeologie als die iets wil doen in een bepaald gebied.

 13. D
  SAMENLEVING - 22:00
 14. D.1

  Veel accommodaties in de gemeente worden door stichtingen en verenigingen onderhouden. Voor dit onderhoud zijn zij soms afhankelijk van subsidie, maar de huidige regels laten dat niet altijd toe. Het college stelt voor in afwachting van het accommodatiebeleid een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in accommodaties op te stellen.

 15. D.2

  Leerlingen die gedurende een schooljaar naar een nieuwkomersschool gaan, worden met schoolbusvervoer naar de nieuwkomersklas vervoerd. In de huidige verordening is opgenomen dat het schoolbusvervoer voor 20 schoolweken wordt toegekend. Deze periode kan 2x verlengd worden voor een periode van 10 weken. De bedoeling is dat nieuwkomers daarna zelfstandig gaan reizen. In de praktijk blijkt dat een periode van 20 weken om het zelfstandig reizen te leren niet haalbaar is. Voorgesteld wordt de verordening daarop aan te passen.

 16. D.3
  Sluiting - 22:30