Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 10 januari 2019

19:00 - 22:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P.A.H. Ligthart
Toelichting

De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De commissie B&M en Ruimte vergaderen gezamenlijk t/m ag.pt. 03.
Ag.pt. 04 wordt raadsbreed behandeld (commissies B&M, Ruimte en Samenleving). Vanaf ag.pt. 06 vergadert de commissie Ruimte verder in de raadszaal.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:00
 2. 2

 3. 3

  De RKC heeft onderzoek gedaan naar de Doelmatigheid van de afvalstoffenheffing. Het rapport hierover wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. De hoofdconclusies zijn:

  1. De raden staan te veel op afstand in de besturing en inwoners hebben geen invloed op de tarieven.
  2. Het beleid en de afspraken met de HVC leiden tot hoge tarieven zonder inzicht in de onderliggende kosten van HVC.
  3. De grondslag en het contract met HVC leiden in de uitwerking tot grote verschillen in tarieven t.o.v. andere gemeenten.
  4. Raden zijn nog beperkt in positie bij vaststellen tarieven.
   Op basis van deze conclusies doet de RKC de volgende aanbevelingen:
  5. Zorg dat raden meer invloed krijgen op de besturing.
  6. Zorg dat het beleid continu kan worden aangepast op externe ontwikkelingen.
  7. Zet bij het nieuwe contract in op verlaging van tarieven.
  8. Zorg dat de raden een totaal inzicht in de kosten hebben
   De raad wordt voorgesteld:
  • de conclusies te onderschrijven;
  • de aanbevelingen van de RKC over te nemen;
  • het college opdracht te geven om de raad voor 1 juni 2019 te informeren over het plan van aanpak voor de uitvoering en implementatie van de aanbevelingen.
 4. 4

 5. 5
  PAUZE - 20:16
 6. 6

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. De inspraak mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 7. 8

  De samenvatting is voor raads- en commissieleden op afspraak bij de griffie in te zien.

 8. 9

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 9. 10
  Actieve informatie college - 20:38
 10. 11

 11. 12

 12. 13

  Omdat de aanvraag is ingetrokken is er formeel geen voorstel meer. De commissie zal de aanvraag niet behandelen.

 13. 14

  Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt. In dit geval gaat het om het vestigen van een baggerbedrijf aan de ‘Gedeputeerde Laanweg in Andijk’. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Gedeputeerde Laanweg, Andijk’ vaststelt.

 14. 15
  Sluiting - 22:10