Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 7 maart 2019

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. W. Mosch
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  Vaststellen besluitenlijst commissie ruimte d.d. - 19:35
 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 6. 6

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 7. 7

 8. 7.a
  PAUZE - 20:30
 9. 8

  De RUD is een samenwerkingsverband van alle 18 gemeenten in NHN en de provincie NH. Alle deelnemers hebben een bestuurder afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van de RUD. De raad heeft besloten om van tijd tot tijd een dialoog te hebben met de AB-vertegenwoordigers van alle gemeenschappelijke regelingen; in deze dialoog van het AB-lid de raad informeren over de voor de raad relevante aandachtspunten. Vanavond vindt deze dialoog plaats met het AB-lid van de RUD.

 10. 9

  Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager arbeidsmigrantenhuisvesting realiseren in verblijfsunits. In de units komen maximaal 16 buitenlandse werknemers. In de al aanwezige plattelandswoning komen 8 buitenlandse werknemers. De units worden gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan. Vervolgens zal het college de "uitgebreide procedure" opstarten om de omgevingsvergunning te verlenen.

 11. 10

  Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je waar mag bouwen en hoe je een bepaald gebied of gebouw mag gebruiken. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is er een stukje van het bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn gewijzigd. Het college stelt voor de bestemming weer in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke besluit "bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn" zoals vastgesteld op 30 april 2015.

 12. 11

 13. 12

 14. 13
  Sluiting - 23:00