Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 20 mei 2019

19:30 - 22:05
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

De aangegeven tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.

 4. 4

  Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval legt het college 9 principeverzoeken voor aan de raad. Voor 5 principeverzoeken vraagt het college toestemming om de verzoeken in behandeling te nemen. Voor 4 principeverzoeken stelt het college de raad voor om deze af te wijzen. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het voornemen. Nadat de raad heeft besloten zal het college het besluit zoals in het voorstel aangegeven uitvoeren.

 5. 4.a
  PAUZE - 20:20
 6. 5

  Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval wil de aanvrager een rechthoekige kas bouwen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Om dat mogelijk te maken zal op ook op gronden met een agrarische bestemming en een bestemming bedrijfsgebouwen gebouwd gaan worden. Het college stelt de raad voor om hiervoor de VVGB af te geven.

 7. 6.a

  Met een kaderstellende notitie bepaalt de raad aan welke voorwaarden (kaders) het college zich moet houden bij de uitvoering van beleid. In dit geval wil het college weten aan welke kaders ze zich moet houden bij het toetsen van landgoederen in de gemeente Medemblik. In het raadsvoorstel geeft het college aan met de vastgestelde kaders een pilot uit te willen voeren voor een principeverzoek dat bij het college is ingediend.


  Het college heeft gevraagd een inleidende presentatie te mogen houden over dit onderwerp.

 8. 6.b

 9. 7

  Met de urgentieverordening ( voorheen huisvestingsverordening) geeft de gemeenteraad regels over wie er huurwoningen in het goedkope segment (in bezit van woningbouwcorporaties) mag bewonen. En wie daarin voorrang krijgt. Het college stelt de raad voor om de verordening vast te stellen.

 10. 8
  Sluiting - 22:05