Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN
 2. A.1
  Opening/moment stilte
 3. A.2
  Loting volgorde stemming
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. A.5
  Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d.
 7. B
  HAMERSTUKKEN
 8. C
  BESPREEKSTUKKEN
 9. D
  ALGEMEEN
 10. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 11. D.2
  Sluiting