Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl

Agendapunten

 1. A

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aangenomen motie over de Gemeenschappelijke regelingen
 2. A.1
  Opening/moment stilte
 3. A.2
  Loting volgorde stemming
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Adhesiebetuiging gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Amendement zienswijze Kadernota GGD
  Crisisnoodopvang in Wervershoof
  Jongerenadviesraad West-Friesland
  Lbr. 24/004 - Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder
  Project Hoornseweg
  Verdwijnen van een kern
  Verzoek raadsinformatie bijeenkomst voor toelichting nieuwe overeenkomst tussen gemeente
  Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 'Hauwert - Kruisweiden'
  Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Kruisweiden te Hauwert
 6. A.5
  Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d.
 7. B
  HAMERSTUKKEN
 8. C
  BESPREEKSTUKKEN
 9. D
  ALGEMEEN
 10. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 11. D.2
  Sluiting