Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Middelen

donderdag 20 juni 2019

19:00 - 21:15
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
D. Steltenpool
Toelichting

LET OP: De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 03. Daarna vergaderen de drie commissies afzonderlijk verder.
De aangegeven tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:00
 2. 2

 3. 3.A
  PAUZE - 19:45
 4. 4
  Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 4 - 20:00
 5. 5

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.

 6. 7

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 7. 8

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 8. 9

  Medio 2018 is door de gemeenteraad van Medemblik de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie vastgesteld. In april is aan de commissie een presentatie gegeven over het proces en de situatie wat betreft de verblijfsrecreatie. Nu is een uitvoeringsprogramma beschikbaar. De raad wordt voorgesteld om dit programma vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022.

 9. 10

 10. 11

  Diverse reglementen behoeven aanpassing omdat de raad op 6 juni het presidium heeft opgedragen om de raad een voorstel te doen om het nieuwe vergadermodel uit te werken tot een voorstel tot aanpassing van de vergaderregels in het Reglement van orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies. Het doel is om het neiuwe vergadermodel zo spoedig mogelijk in te voeren.

 11. 12

  In mei 2018 verscheen een proefschrift met aanbevelingen om de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen. De VNG heeft dit proefschrift aangegrepen voor verbetering van de modelverordening. Het voorgestelde besluit komt erop neer dat de verordening van de gemeente Medemblik in overeenstemming wordt gebracht met deze modelverordening.

 12. 13
  Sluiting - 21:15