Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningvormende commissie

donderdag 14 februari 2019

19:00 - 21:20
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P.A.H. Ligthart
Toelichting

N.B.: 19.00 uur RONDETAFELGESPREK Op grond van artikel 16.1a van de Verordening op de raadscommissies kunnen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven hun mening over een niet geagendeerd onderwerp kenbaar maken tijdens een Rondetafelgesprek. De heren Elwin Houwen en Claus Ursem, bestuursleden van de Stichting Samenwerkende Zwembaden West-Friesland vragen namens de buitenbaden in de gemeente aandacht voor de BTW-problematiek en de gevolgen voor het voortbestaan van de buitenzwembaden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.00

 3. A.01
  Opening (vermelde tijden zijn richttijden) - 19:30
 4. A.02

 5. A.03

 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B1.01

  Leerlingen die gedurende een schooljaar naar een nieuwkomersschool gaan, worden met schoolbusvervoer naar de nieuwkomersklas vervoerd. In de huidige verordening is opgenomen dat het schoolbusvervoer voor 20 schoolweken wordt toegekend. Deze periode kan 2x verlengd worden voor een periode van 10 weken. De bedoeling is dat nieuwkomers daarna zelfstandig gaan reizen. In de praktijk blijkt dat een periode van 20 weken om het zelfstandig reizen te leren niet haalbaar is. Voorgesteld wordt de verordening daarop aan te passen.

 8. B2.01

  Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met mogelijke archeologische vondsten in dat gebied. Op basis van historische gegevens is bekend waar er een grotere kans is om archeologische vondsten te doen. Die kans is vertaald in de archeologische beleidskaart. De raad wordt voorgesteld om de kaart te gebruiken om te bepalen of en hoeveel rekening een aanvrager moet houden met archeologie als die iets wil doen in een bepaald gebied.

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN - 20:15
 10. C1
  SAMENLEVING - 20:15
 11. C1.01

  Veel accommodaties in de gemeente worden door stichtingen en verenigingen onderhouden. Voor dit onderhoud zijn zij soms afhankelijk van subsidie, maar de huidige regels laten dat niet altijd toe. Het college stelt voor in afwachting van het accommodatiebeleid een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in accommodaties op te stellen.

 12. C2
  BESTUUR&MIDDELEN - 20:40
 13. C2.01

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad.
  De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
  Het college legt de raad een voorstel voor de zienswijze voor.


  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad.
  De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
  Het college legt de raad een voorstel voor de zienswijze voor.


  De kadernota's/zienswijzen van: CAW, DeSom, GGD, Archiefdienst worden als bespreekstuk in de meningvormende commissie behandeld.
  De kadernota's/zienswijzen van: Recreatieschap, RUD, WerkSaam en Veiligheidsregio worden als hamerstuk in de meningvormende commissie behandeld.

  Bijlagen

 14. D
  Sluiting - 21:20