Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

donderdag 21 maart 2019

18:00 - 19:00
Locatie

MBG 022

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 21 maart of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 4 april. De commissie kan besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies of dat commissies niet parallel maar gecombineerd vergaderen. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 26 maart. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Oriënterende commissies
 3. 2.0
  Verzoeken om raadsbrede behandeling
 4. 2.0.1

 5. 2.0.2
  Initiatiefvoorstel Vergadermodel? (nog niet beschikbaar)
 6. 2.1
  Bestuur & Middelen
 7. 2.1.1

  Het college verzoekt om dhr. Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf NHN gelegenheid te geven om de commissie te informeren over uitvoeringstaken van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dit verzoek is aangehouden in de agendacie. van december 2018. Dhr. Pennink is 4.4 beschikbaar.

 8. 2.1.2

 9. 2.1.3

 10. 2.1.4

 11. 2.1.5

 12. 2.2
  Ruimte
 13. 2.2.2

 14. 2.3
  Samenleving
 15. 2.3.3

 16. 2.4
  Welke commissie vergadert in de raadzaal?
 17. 3
  Meningvormende commissie (afspraken volgorde agendering)
 18. 4

  EZ-programma 30 september

 19. 5

  Afspraken in het presidium n.a.v. LTA:

  • dhr. Zeilemaker en dhr. Streng zullen overleg hebben over de uitvoering van de motie fietsbeleid en fietsparkeren
  • Onderwerp "Kaderstelling actualisering bestemmingsplan Medemblik binnenstad” moet pas geagendeerd worden na besluitvorming over Parkeren Medemblik
 20. 6

  Uit: presidium d.d. 18 maart
  Commissie 7 maart: dhr. Mos heeft geconstateerd dat zijn zorgen m.b.t. de portefeuilleverdeling sinds het gedeeltelijke ziekteverlof van mw. Van Langen gegrond waren: de commissie Ruimte moest pauzeren omdat dhr. Kuipers voor een onderwerp nog niet beschikbaar was en de verstrekking van actieve informatie vond op verschillende momenten door verschillende portefeuillehouders plaats; dit kan worden voorkomen als één van de collegeleden actieve informatie verstrekt. Volgens dhr. Zeilemaker zou het probleem minder groot zijn als de tijdsplanning wordt losgelaten; daardoor kan de commissie flexibeler met de agenda omgaan. Een optie is verder dat de agendacommissie bewaakt dat de logistiek op orde is (o.a.: reële behandeltijden plannen). Ten slotte kan het helpen als de voorzitters strak op de tijd sturen.

 21. 7
  Overig
 22. 8
  Sluiting