Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 3 juni 2019

18:00 - 19:00
Locatie

MBG 022

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 3 juni of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 20 juni. De agendacommissie kan besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies of dat commissies niet parallel maar gecombineerd vergaderen. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 11 juni. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Oriënterende commissies
 3. 2.0
  Raadsbreed
 4. 2.0.1

  Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2018 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.

 5. 2.0.2

  Het college doet de raad een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten voor de begroting 2020 die het college in oktober voorlegt aan de raad.

 6. 2.1
  Bestuur & Middelen
 7. 2.1.1

  Het college wil een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HVC aangaan. Volgens het college:

  • biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk;
  • is deze overeenkomst marktconform, toekomstgericht, maximaal transparant, helder, eenvoudig en zakelijk
 8. 2.1.2

  Medio 2018 is door de gemeenteraad van Medemblik de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie vastgesteld. In april is aan de commissie een presentatie gegeven over het proces en de situatie wat betreft de verblijfsrecreatie. Nu is een uitvoeringsprogramma beschikbaar. De raad wordt voorgesteld om dit programma vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022.

 9. 2.1.3

  Voorgesteld wordt om het huidige Controleprotocol en Risicomanagementbeleid nog een jaar door laten werken en om deze regelingen voor het jaar 2020 te actualiseren.

 10. 2.1.4

  Diverse reglementen behoeven aanpassing als de raad 6 juni conform het initiatiefvoorstel besluit om het vergadermodel te wijzigen.

 11. 2.1.5

  In mei 2018 verscheen een proefschrift met aanbevelingen om de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen. De VNG heeft dit proefschrift aangegrepen voor verbetering van de modelverordening. Het voorgestelde besluit komt erop neer dat de verordening van de gemeente Medemblik in overeenstemming wordt gebracht met deze modelverordening.

 12. 2.1.6
  Dialoog GR: WF Archief
 13. 2.2
  Ruimte
 14. 2.2.1

 15. 2.2.2

 16. 2.2.4

 17. 2.2.5a

 18. 2.2.5b

 19. 2.3
  Samenleving
 20. 2.3.2

 21. 2.4
  Welke commissie vergadert in de raadzaal?
 22. 3
  Raadsbreed
 23. 3.1
  Volgorde agendering (voorstel: Ruimte, Raadsbreed, B&M, SL)
 24. 4
  Voorzitters themabijeenkomsten
 25. 5

 26. 6
  Terugblik vergaderingen
 27. 7
  Overig
 28. 7.a
  Vergadermodel / commissievoorzitters
 29. 8
  Sluiting