Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

donderdag 24 januari 2019

18:00 - 19:00
Locatie

MBG 022

Voorzitter
J.N. Stam
Toelichting

LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 24 januari of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 7 februari en kan ook besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 29 januari. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Oriënterende commissies
 3. 2.0

 4. 2.1
  Bestuur & Middelen
 5. 2.1.0

  Het college verzoekt om dhr. Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf NHN gelegenheid te geven om de commissie te informeren over uitvoeringstaken van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

 6. 2.1.1

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad.
  De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
  Het college legt de raad een voorstel voor de zienswijze voor.

  Bijlagen

 7. 2.2
  Ruimte
 8. 2.2.1

  Verzoek van het college:

  • Graag de presentatie in een gezamenlijke commissie behandelen. Dit gezien de impact die het onderwerp heeft op alle gebieden.
 9. 2.2.2

  Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met mogelijke archeologische vondsten in dat gebied. Op basis van historische gegevens is bekend waar er een grotere kans is om archeologische vondsten te doen. Die kans is vertaald in de archeologische beleidskaart. De raad wordt voorgesteld om de kaart te gebruiken om te bepalen of en hoeveel rekening een aanvrager moet houden met archeologie als die iets wil doen in een bepaald gebied.

 10. 2.3
  Samenleving
 11. 2.3.1

  Veel accommodaties in de gemeente worden door stichtingen en verenigingen onderhouden. Voor dit onderhoud zijn zij soms afhankelijk van subsidie, maar de huidige regels laten dat niet altijd toe. Het college stelt voor in afwachting van het accommodatiebeleid een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in accommodaties op te stellen.

 12. 2.3.2

  Leerlingen die gedurende een schooljaar naar een nieuwkomersschool gaan, worden met schoolbusvervoer naar de nieuwkomersklas vervoerd. In de huidige verordening is opgenomen dat het schoolbusvervoer voor 20 schoolweken wordt toegekend. Deze periode kan 2x verlengd worden voor een periode van 10 weken. De bedoeling is dat nieuwkomers daarna zelfstandig gaan reizen. In de praktijk blijkt dat een periode van 20 weken om het zelfstandig reizen te leren niet haalbaar is. Voorgesteld wordt de verordening daarop aan te passen.

 13. 2.4
  Welke commissie leent zich voor een vergadering op locatie?
 14. 2.5
  Welke commissie vergadert in de raadzaal?
 15. 3
  Raadsbreed
 16. 3.1
  Volgorde agendering
 17. 4
  Voorzitters themaraden
 18. 7
  Overig
 19. 8
  Sluiting