Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 4 juli 2022

19:00 - 20:30

Locatie
MBG01 (achter kantine)
Voorzitter
F. Streng
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 13-06 Informatiebijeenkomst prestatieafspraken wonen
  16-06 Raadscommissie
  20-06 Informatiebijeenkomst GVVP
  23-06 Raadsvergadering
  27-06 Informatiebijeenkomst Sociaal Domein in Balans
  30-06 Raadscommissie

 2. Verwachte onderwerpen voor 28 september

  • Regionaal beleidskader Jeugd (incl Thuis voor Noordje)
  • Regionale urgentieverordering*
  • Inburgering OF Ontwikkelingsbedrijf NHN**

  *Met deze verordening kunnen de gemeente bepalen welke groepen voorrang mogen krijgen op een sociale huurwoning. De regio kent nu een regeling waarin veel groepen voorrang krijgen. In de regionale raadsledenbijeenkomst wordt onderzocht voor welke optie draagvlak is. De huidige regeling verloopt in juli
  ** Presentatie Esther Zijl (nieuwe directeur OD). Welke werkzaamheden voert het
  OD voor de regio Westfriesland uit? Kennismaken met het OD, op welke dossiers
  wereken we bovenregionaal samen.

  Verwachte onderwerpen voor 26 oktober:

  • duurzaamheid***

  ***Energieneutraal Westfriesland wat betekent dat? Welke effecten hebben duurzame opwek van zon- en windenergie en warmte op de omgeving en de netwerkinfrastructuur? Toelichting op de Regionale Energiestrategie, Energieneutraal Westfriesland en de plannen voor het versterken van het elektriciteitsnetwerk van Liander. Ook geven we een toelichting welke besluitvorming de raad dit jaar kan verwachten hierover, waaronder een regionaal kader voor duurzame energieopwekking.