Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 12 december 2022

19:00 - 20:30
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
D. Straat
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3.a

 3. 3.b

 4. 4.a

  01-12 Raadsvergadering, 19.30 uur, raadzaal
  08-12 Raadscommissie, 19.30 uur, raadzaal

 5. 4.b
  Mededelingen werkgeverscommissie
 6. 5.a

  Terugblik:

  • 23-11; regionale bijeenkomst over duurzaamheid/energie
  • 30-11; Regionale worldcaf√©sessie project Doorontwikkeling regionale¬†raadsledenbijeenkomsten

  Vooruitblik:

  • 18-1; Spiegelsessie doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
  • 25-1; regionale bijeenkomst over kadernota's GR'en
 7. 5.b

  De NHN-griffiers hebben - vooruitlopende op besluitvorming over het p.v.a. (in januari verwacht) - input geformuleerd voor het kaderstellende raadsvoorstel dat in de 2e helft van 2023 wordt aangeboden aan de NHN-raden.

 8. 6.b

 9. 8
  Overleg CvdK d.d. 12 december 2022
 10. 10

 11. 11

 12. 12

 13. 13
  Integriteit
 14. 14
  Nieuwjaarsreceptie
 15. 15
  Rondvraag
 16. 16
  Sluiting