Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 4 april 2022

18:00 - 20:30

Locatie
MBG01 (achter kantine)
Voorzitter
F. Streng
Toelichting

LET OP: start 18.00 uur.

Agenda documenten

Agendapunten

- 10-03 raad
- 24-03 raad
- 30-03 raad

28 april vervalt; e.v. RRB is 18 mei.

Op 7 april wordt de nieuwe Raad geïnformeerd over het proces en de bevindingen uit de online inventarisatie; hiervoor is een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd.
Op 16 juni worden de netwerken per vervoerswijze gepresenteerd en toegelicht. Hierdoor wordt de Raad actief betrokken in de totstandkoming van het eindproduct. Ook dit betreft een informatiebijeenkomst.. Wenst het presidium een digitale of fysieke bijeenkomst hiervoor?

De driehoek (burgemeester, secretaris, griffier) levert op korte termijn een voorstel aan het presidium waarin aangegeven wordt hoe via een ordelijke structuur wordt geborgd dat raadsvragen adequaat beantwoord worden en termijnafspraken nagekomen worden alsmede wat de werkwijze is indien van de termijnen moet worden afgeweken.

De werkgeverscommissie biedt het presidium het definitieve werkplan 2022 voor de griffie aan.

- mededeling m.b.t. vervolg proces bestuurskracht
- mededeling inz. reactie provincie op brief raad inz. financiële situatie