Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

donderdag 10 januari 2019

19:30 - 22:25
Locatie

MBG024

Voorzitter
J.N. Stam
Toelichting

De vergadering begint in de raadzaal, samen met de commissies B&M en Ruimte, voor het agendapunt 'bespreeknotitie vergadermodel'.
De commissie vergadert aansluitend in MBG024.

Agendapunten

 1. 01
  Opening - 19:30
 2. 02

 3. 03
  PAUZE - 20:15
 4. 04

 5. 05
  Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022 - 20:30
 6. 07

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of de commissie akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 7. 08
  Actieve informatie college - 20:45
 8. 09

  Mevr. Chantal Trigallez (directeur Stichting Westfriese Bibiotheken) informeert de Commissie over de ontwikkelingen bij de stichting.

 9. 10

  Het huidig beleidsplan Sociaal Domein loopt tot 1 januari 2019. Het college stelt voor om voor de periode 2019-2022 een nieuw beleidsplan vast te stellen, met de titel: ‘Samenwerken om elkaar te versterken’. Het college wil zich richten op het ondersteunen en stimuleren van de inwoners om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het college wil dit niet doen de zorg voor de inwoners te versterken, maar door te zorgen dat de inwoners in staat worden gesteld dit zelf te organiseren.

 10. 11

  In 2018 heeft de raad de Verordening Materiele en Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Medemblik 2018 vastgesteld. Voor de uitvoering heeft het college beleidsregels opgesteld. Bepaalde, specifieke beleidsregels dienen vervolgens door de gemeenteraad bekrachtigd te worden. Het gaat hier om de beleidsregels Kleine Scholen 2018 en een Voorziening voor de Renovatie van Schoolgebouwen 2018. Voorgesteld wordt met deze beleidsregels in te stemmen.

 11. 12

  In 2017 heeft de raad een beleid vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de voetbalvelden. Dit beleid is in 2018 met de ‘Nota harmonisatie en taakstelling groene sportvelden’ van kracht geworden. In deze nota is aangekondigd dat het plan voor renovatie en vervanging van de gemeentelijke sportvelden in 2018 wordt geactualiseerd. Het college stelt voor deze actualisatie met de titel ‘Renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden’ vast te stellen.

 12. 13
  Sluiting - 22:25