Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 19 september 2019

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De in de agenda aangegeven tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ledenbrief VNG Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  De parkeernormen waren tot voor kort opgenomen in de Bouwverordening en golden daarmee voor alle ruimtelijke plannen in de gemeente. Door wetswijziging is dit niet meer mogelijk. De aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen nu niet altijd getoetst worden aan de parkeernormen. Met deze voorgestelde herziening , het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’, wordt dat in één keer voor alle plannen integraal gerepareerd. Het plan heeft ter inzage gelegen, maar er zijn geen zienswijzen of overlegreacties ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ vast te stellen.

 9. B.2

  De raad heeft het college gevraagd om jaarlijks een bestedingsvoorstel voor het budget voor de organisatieontwikkeling voor te leggen. Het college stelt voor om de lijn die enige jaren geleden is in gezet door te zetten. Dit betekent investeren in het verminderen van de vergrijzing en het aantrekken van jongere medewerkers en de vitaliteit van de organisatie. Daarnaast wordt ingezet op organisatie ontwikkeling door gerichte teamontwikkeling.

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 11. C.2

 12. D
  ALGEMEEN - 21:10
 13. D.1

 14. D.3
  Sluiting - 21:30