Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 19 september 2024

19:00 - 20:30
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
M. Pijl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3.a
  Vaststellen notulen presidium d.d.
 4. 3.b
  Actielijst presidium d.d.
 5. 4
  Terugblik op de raads- en commissievergaderingen + informatie- en themabijeenkomsten
 6. 5.a
  Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
 7. 5.b
  Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
 8. 6
  Bestuurlijke termijn agenda periode
 9. 7
  Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode
 10. 7.a
  Voorstel commissieagenda’s periode
 11. 7.b
  Informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten periode v.a.
 12. 8
  Integriteit
 13. 9
  Geheimhouding
 14. 10
  Rondvraag
 15. 11
  Sluiting